Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото
File engine/modules/prikol.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус
File engine/modules/statusy.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта
Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України та Київський інститут східної лінгвістики і права за участю редакцій журналів „Політичний менеджмент” і „Віче” провели методологічний семінар „Громадянське суспільство та народовладдя в сучасній Україні”. На обговорення було винесено проблеми: яким критеріям має задовольняти суспільство, щоб його можна було кваліфікувати як громадянське; співвідношення суспільства і держави; вірогідні сценарії розвитку громадянського суспільства і народовладдя в Україні.
Детальніше
Демократи, соціалісти й "третя сила" у боротьбі за владу (1991 - 1994 рр.)

1. Мороз О. Вибір (Хто підніме 15-й камінь?) – К.: Асоціація „ПОСТУП”, 1994. – С. 62.
2. Чи може український Савло перетворитися на Павла? // Дзеркало тижня. – 2005. – №.6. – 19 лютого. – С. 19.
3. Див.: Голос України. – 1992. – 6 листопада.
4. Кучма Л. Про найголовніше. – К., 1999. – С. 19 – 20.
5. Леонід Кравчук: „Є така держава – Україна”. Матеріали з виступів, інтерв’ю, прес-конференцій, брифінгів, відповідей на запитання. – К.: Глобус, 1992. – С. 114.
6. Литвин В. Украина: политика, политики, власть. На фоне политического портрета Л. Кравчука. – К.: Издательский Дом „Альтернативы”, 1997. – С. 293.
Детальніше
Демократична інституціалізація в Україні: євроінтеграційний контекст

Західноєвропейська інтеграція – унікальне явище у світовій політиці й економіці. Завдяки їй народам Європи вдалося вирішити дві важливі проблеми: усунути матеріальні основи військових конфліктів між державами і створити сприятливі умови для інтернаціоналізації економічної діяльності. Логічним наслідком цього стали вільне пересування громадян, переміщення товарів і капіталу в рамках єдиного європейського простору.[center][thumb]http://ua-
Детальніше

Демократія в Америці

  • Автор: refus
  • 17-03-2016, 17:28
Демократія в Америці

Безумовно, "Демократія в Америці" Алексіса де Токвілля, займає одне із центральних місць серед низки класичних праць як з політології так і з історії. Водночас, це дослідження присвячене також історії, культурі та традиціям американців.
Детальніше
Держава в умовах розгортання системних реформ

Проблема впровадження ринкової моделі господарювання, в якій роль інституту держави була б не тільки чітко визначена, але й конструктивно реалізована, є об’єктом уваги як українських, так і закордонних фахівців. Серед праць цієї тематики виділяються дослідження Л. Абалкіна, О. Білоруса, А. Гальчинського, М. Михальченка, Д. Сакса, Д. Стігліца та ряду інших
Детальніше
Державна етнополітика та формування громадянського суспільства

В сучасній Молдові одним з пріоритетних напрямків державної політики є консолідація полікультурного і багатомовного населення країни, формування інститутів громадянського суспільства. І все ж проблема гармонізації міжетнічних відносин лишається гострою
Детальніше
Державотворчий прагматизм у відкритому суспільстві

На нишньому етапі історичного розвитку країни відбувається серйозна апробація спроможності нашого політикуму до свідомого оновлення національного життя. Хто розраховував простим відкриттям якихось “шлюзів” швидко вимити з підвалів національної свідомості токсичний мул занедбаності людини, вже встиг зрозуміти марність своїх сподівань. Водночас, якщо підбивати підсумки нинішніх пошуків “всеохопного прагматизму”, доходиш висновку, що й у цій царині все залежить, у першу чергу, від нас самих. Як сказано в Євангелії від Луки, “добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять вуста її.” Ці слова, здається, вичерпно характеризують роль суб’єктивного чинника у справі вибору парадигми суспільного розвитку.
Детальніше
Деякі аспекти аналізу структурної самоорганізації політичної системи

1. Арендт Ганна. Становище людини. Пер. з англ. – Львів, 1999.
2. Аршинов В. И., Войцехович В. Э. Синергетическое знание: между сетью и принципами // Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. – М.: 2000. – С. 107 – 124.
3. Бевзенко Л. Д. Социальная самоорганизация. Синергетическая парадигма: возможности социальных интерпретаций. – К.: 2002.
4. Белов Г. А. Политология. Курс лекций. – М.: 1996.
Детальніше
Деякі аспекти встановлення урядового порядку денного

Системне реформування суспільного життя України, становлення демократичних інститутів держави вимагають розробки та реалізації великого обсягу ефективних політичних рішень. Глибокі трансформаційні процеси актуалізували необхідність наукового осмислення такого практичного аспекту сучасного політичного управління, як етап побудови порядку денного уряду в демократичних суспільствах – з метою запозичення, адаптації та органічного інкорпорування теоретичних надбань в українську політичну практику.
Детальніше
Деякі аспекти захисту національних інтересів України

1. Див.: Василенко С. Європейський вектор української політики // Людина і політика, 2000. – № 2; Врублевський В., Хорошковський В. Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її національні інтереси. – К., 2002; Гальчинський А. С. Україна – на перехресті геополітичних інтересів. – К.: Знання України, 2002; Кремень В., Ткаченко В. Україна в контексті глобалізму. – К., 1998; Михальченко М. И. Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы? – К., 2001 Україна і Європа (1990 – 2000). – К., 2001. – Ч. 1–2; Україна: утвердження незалежної держави (1991 – 2001). – К., 2001. – С. 574 – 575.
2. Див.: Врублевський В., Хорошковський В. Український шлях. Начерки: геополітичне становище України та її національні інтереси. – К., 2002. – С. 290 –291.
3. Рудич Ф. Україна, Росія, Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносин // Людина і політика, 2000. – № 3. – С. 41.
4. Дергачов О. Міжнародне становище України // Політична думка, 2000. – № 2. – С. 100.
5. Тарасюк Б. Україна – Росія: не словом, а ділом // Україна молода, 2002. – 18 квітня. – С. 5.
6. Пирожков С. Українсько-російські відносини у євроатлантичному інтер’єрі // Політична думка, 1999. – № 3. – С. 94.
7. Див.: Горбулін В. Україна: політичні і економічні виклики // Дзеркало тижня, 2001. – 27 жовтня. – С. 3.
8. Див.: там само.
Детальніше
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.155660 секунд