Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото

 

 

Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус

 

Мені знайоме почуття страху. Боюся багатьох речей. Найбільше боюся боятися. Святослав Вакарчук.

 

Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта

Курсова: Вибори 2004

  • Автор: refus
  • 17-03-2016, 17:57
Курсова: Вибори 2004

З 2000 року, з того часу, як з "плівками" героя України майора Мельниченка ознайомилася широка маса, зрозумілими стали всі хвороби авторитарного режиму Кучми і вся дріб'язковість його характеру. Те, про що раніше ми тільки здогадувалися, знайшло документально-фонетичне підтвердження. Але ніхто й подумати не міг, що, скажімо, така хвороба, як лицемірство, буде зведена в ранг державної політики.
Реферат: Види референдумів в Україні

Референдум (лат. — те, що повинно бути повідомленим) — засіб вирішення шляхом голосування кардинальних проблем загальнонаціонального і місцевого значення (прийняття конституції, інших важливих законів або внесення до них змін, а також інших рішень з найважливіших питань). Референдум є одним із важливих інститутів безпосередньої демократії, проводиться з метою забезпечення народовладдя — безпосередньої участі громадян в управлінні державою і місцевими справами.
Детальніше
Виконавчі органи влади. Міські державні адміністрації

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконав¬чу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах і відповідно до законів України.
Детальніше
Війна США в Іраці. Причини та розв'язання проблеми

Можна по-різному підходити до війни в Іраці. Однак реалістичний погляд на теперішній світ зобов'язує нас зробити висновок, що видима війна, яка почалася 19 березня, є вимушеним продовженням невидимої війни, яку вже довший час веде проти Америки розгалужена міжнародна терористична мережа, підтримувана певними країнами, до кола котрих в першу чергу належить Ірак. Не тільки треба було сказати: „Досить!", але це треба було сказати раніше, не тримаючи ніяких ілюзій щодо безпорадної, слабовольної ООН і не боячись звинувачень у присвоєнні Америкою функцій „світового жандарма". У світі так само, як на вулиці великого міста: коли нас б'ють по голові чи висмикують з кишені гаманець, ми просимо Бога, щоб десь поблизу виявився поліціянт, і щоб він, підбігши, не роздумував на тему - „що краще - мир чи війна?", а скоро й вправно застосував до кривдника свого кийка. То ж сьогодні подякуймо Богові, що в світі є така країна, котра може захистити від наруги і сваволі інші народи, яка в наш непевний вік зберегла і моральні критерії, і політичну волю, без якої міжнародне життя загрожує перетворитися в кривавий і безконечний хаос. Це не війна проти Іраку, це війна за Ірак, де люди десятки літ існують напівголодні і безправні, і де їх було фізично винищувано сотнями тисяч. Це не війна загарбника. Загарбник услід за своїми танками не посилає безконечні колони авт з харчами, ліками і одежею, як це чинить Америка.
Детальніше
Влада як соціальний феномен

Влада є однією з фундаментальних засад політичного розвитку суспільства. Вона має правовий, економіч¬ний, духовно-ідеологічний характер, існує скрізь, де наяв¬ні будь-які стійкі об'єднання людей, тісно пов'язана з політичною сферою, є засобом здійснення і способом утвердження певної політики. Політична влада виник¬ла раніше за владу державну і визначає реальну здатність соціальної групи чи індивіда виявляти свою волю. Вона є невід'ємною складовою загального визначення влади як форми соціальних відносин, якій властивий всеохоплюючий характер, здатність проникати в усі сфери людської діяльності.
Детальніше
Геополітичний вимір президентських виборів 2004 року. Спроба політологічного аналізу

Президентські вибори 2004 року і викликаний до них інтерес ще довго будуть для вчених, політиків, широких кіл громадськості предметом глибокого аналізу. Політикам, політологам належить знайти відповіді на питання: які причини привели українське суспільство до такого стану, що його найактивніші представники змушені були вдатися до масштабних акцій протесту, та яким вони бачать вихід із суспільної кризи?
Детальніше
Глобалізація: тенденції інтеграції, універсалізації та поляризації сучасного світу

Парадокси глобалізації не випадково стали предметом гострих теоретичних дискусій: неоднозначність процесів, що розгорнулися в сучасному світі, не можуть не відбиватися й на уявленнях про них. В науковій літературі поки що не знайдемо відповідей на багато політичних питань, породжених глобалізацією, оскільки основна увага авторів зосереджена на її економічній та культурній складових.
Детальніше
Глобальне громадянське суспільство: теорія, методологія, менеджмент

Політологія ХХ століття зосереджувалася переважно на проблемах окремого суспільства, зорганізованого в певну державу-націю з паралельним співіснуванням у межах даного суспільства відповідної національної моделі громадянського суспільства. Зрозуміло, що держава-нація і національна модель громадянського суспільства не можуть існувати одна без одної – вони взаємозалежні. Але, оскільки вже настав час говорити про політологію глобального світу, яка має досліджувати закономірності функціонування і розвитку політичної сфери і політичного життя планетарного суспільства на глобальному, цивілізаційно-територіальному, державно-національному, регіональному і локальному рівнях, то виникає й потреба дослідження громадянського суспільства на відповідних рівнях.
Детальніше
Громадська думка: історія і сучасність

1. За кн. Американское общественное мнение и политика. /Ю. А. Замошкин, Э. А. Иванян, М. М. Петровская и др.; Отв. ред. Ю. А. Замошкин. – М.: Наука, 1978. – 294 с.
2. Гегель В. Ф. Сочинения. Философия права. Т. VII. Пер. Б. Столпнера. М.-Л. Соцэкгиз, 1934. – 380 с.
3. Житенев В. Б. Общественное мнение в социальном управлении. Новос., 1987. – 167 с.
4. Квятковский. Изучение общественного мнения и политика. //Актуальные проблемы изучения и формирования общественного мнения, его использование в управлении социальными процессами. М., 1987. – 178 с.
5. Кульчор К. Нужны глубокие теоретические исследования. // Проблемы мира и социализма. – 1979, – № 2.
6. Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства и другие работы. Эссе о литературе и искусстве. Сборник: Пер. исп. /Сост. И. Тертерян, Н. Матяш; Послес. Н. Матяш/. – М.: Радуга, 1991. – 639 с.
7. За кн. Оссовський В. Л. Громадська думка: спроба соціологічної інтерпретації. /НАН України. Ін-т Соціології. К., 1999. – 136 с.
Детальніше
Громадсько-політичні об'єднання та рухи, основні риси

Громадські об'єднання і рухи, їх діяльність є основою громадянського суспільства, системою вільних соціальних форм життєдіяльності людей, які функціонують нарівні з партійною формою соціально-політичного буття. Їх соціально-політичне призначення полягає насамперед у тому, що вони допомагають людям у розв'язанні проблем повсякденного життя, відкривають широкі можливості для виявлення суспільно-політичної ініціативи, здійснення функцій самоврядування.
Детальніше
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.125753 секунд