Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото
File engine/modules/prikol.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус
File engine/modules/statusy.php is in the folder, which is available to write (CHMOD 777). For security purposes the connection files from these folders is impossible. Change the permissions on the folder that it had no rights to the write.
Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта
Контрольна робота: Почуття

Людина не лише якимось чином сприймає оточуючий світ та його явища, не лише впливає на нього або перетворює , а завжди якось відноситься до нього,
при чому це відношення як своєрідне переживання. Одна й та сама подія в когось викличе смуток, а в когось радість. Кожна людина щось любить, а до чогось байдужа, щось викликає в неї бурхливі відчуття, а щось лише огиду. Ми можемо назвати багато різноманітних форм переживання людиною свого відношення до явищ та предметів оточуючого світу - це радість, задоволення, огида, страх, гнів, відчай тощо. Ці переживання називаються почуттями або емоціями.
Доповідь: Українська національна система виховання - історія становлення

Східні слов'яни у VI—IX ст. створили систему виховання, яка відповідала розвиткові продуктивних сил, поділу праці, шлюбно-сімейним відносинам. У період матріархату та екзогамії дітей до 5—6 років виховувала мати, пізніше хлопчиків віддавали до спільних чоловічих жител, дівчаток — до жіночих, де їхніми наставниками ставали брати і сестри по матері. З утвердженням патріархату відбувся перехід від безладних зв'язків до одношлюбної сім'ї — моногамії. Чоловічі й жіночі житла трансформувалися в так звані будинки молоді, куди батьки віддавали дітей на виховання.
Доповідь: Спілкування у конфліктних ситуаціях

Важливим питанням у висвітленні теми спілкування є проблема морального конфлікту. Адже немає такого спілкування, де б не виникали різного роду суперечності, коли б не зіштовхувались протилежності і неоднаковості. Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) - зіткнення протилежних тенденцій у психіці окремої людини або у відносинах двох і більше людей, а також різних груп, соціальних об’єднань, зумовлене розбіжностями у поглядах, позиціях, інтересах. Для розв’язання конфлікту необхідно мати глибокі знання щодо природи, сутності, шляхів подолання кризових ситуацій, вміти застосовувати на практиці дієві способи поведінки, відповідні технології дій. Конфлікт, як вузол проблем, які потребують нагального вирішення, по-суті, і є основою розвитку, шляхом розв’язання якого розвиваються і вдосконалюються взаємостосунки, досягаючи вищого рівня.. Через конфлікт із самим собою удосконалюється і сама особистість.
Реферат: Мотивація в сьогоднішньому робочому просторі: посилання до здійснення

На сучасному ринку праці, де компанії шукають конкурентної переваги, мотивація є ключовою ланкою для утримання та продуктивності талановитих. Не зважаючи на економічне становище, метою є – створити робоче місце, яке приваблює та мотивую, де працівники хочуть залишитись, розвиватись, вдосконалювати свої знання, досвід та компетентність.
Курсова: Психологічна характеристика мислення в підлітковому віці

Пізнання навколишнього світу починається з відчуттів, сприймань і породжує людське мислення. Воно супроводжує усі розумові процеси людини. Саме мислення забезпечує нам можливість виходу за межі чуттєвого, розширює межі та глибину нашого пізнання, відображає суттєві зв'язки і відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого. За своєю природою ми розумні істоти, на цьому наголошував французький філософ Ж.Сартр: "Мої думки - це я сам. Ось чому я не можу спинитись! Я існую, бо я думаю, а не думати я не можу".
Контрольна робота: Економічна психологія

Особливим видом господарської діяльності є підприємництво.
Підприємництво – це самостійна ініціативна, систематична і ризикована діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг з метою отримання прибутку.
Реферат: Психологічна характеристика малої групи

Проблематика малих груп — найбільш поширена та розроблена сфера соціально-психологічних досліджень. Це те безпосереднє середовище, в якому особистість живе і розвивається. Пояснити поведінку людини поза аналізом со¬ціального та психологічного контексту неможливо. Вияв¬лення закономірності функціонування малих груп сприяє кращому розумінню процесів, що відбуваються у великих групах. Питання організації та управління людьми, ролі гру¬пових факторів у діяльності, регуляції міжособистісних сто¬сунків є дуже важливим із практичної точки зору. Саме тому малі групи посідають особливе місце у структурі со¬ціально-психологічного знання.
Реферат: Розвиток психіки в онтогенезі. Вікова періодизація розвитку психіки

Психічний розвиток людини проходить ряд періодів, послідовна зміна яких необоротна й передбачувана. Кожен період (вік) — своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями.
Реферат: Історія психології

Психологія як наука має давнє коріння, ще в стародавньому світі вже були перші паростки психології.
Так у Арістотеля вже можна знаходити перші психологічні роздуми. Саме Арістотель уособлює той історичний момент, коли протилежні тенденції у розвитку поглядів на душу і психіку утворюють тотожність, унаслідок чого породжуються протилежності якісно нового рівня. Тому не дивно, що вчення Арістотеля панувало в психології протягом всього Середньовіччя і шанується донині.

Шпора з політології

  • Автор: refus
  • 22-03-2016, 14:39
Шпора з політології

Політологія як наука в нашому сус-ві формувалася дуже пізно. На те був ряд причин, серед яких можна назвати такі як загальна недооцінка суспільної теорії, взагалі функції теорії завершувалися на коментуванні ідеології, взагалі суспільство не мало політичного виховання та політичної сили.
Детальніше
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.165289 секунд