Реклама
Загрузка...
Всі опитуванняОпитування

Чи варто розвивати розділ книги?

Так
Ні
Дуже мало книг треба більше
Не читаю тому байдуже
Читаю багато тому так
Увага!!!

 

Увага для завантаження файлів з нашого сайту використовуйте програму uTorrent.
Випадкове фото

 

 

Наша кнопка
UA-WAREZ
Випадковий статус

 

Любити - означає давати комусь можливість знищити тебе, але вірити, що він нею не скористається.

 

Статистика
Статистика відвідувань
Проверка сайта
Курсова: ЗАГАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УВАГИ

Для розуміння природи навчання, даної нам в зовнішніх проявах - діяльності вчителя і учня, результатах цієї діяльності необхідно знати психологічні основи навчання. За кожним з цих фактів криється не підлягаючий спостереженню психічний механізм, без врахування якого неможливо нині спрямовувати навчальну діяльність учнів, встановити залежності між діями вчителя, відповідні їм дії учнів і результатами цих поєднаних одна з одною діяльностей. Психологія навчання - один із найважливіших ключів до розуміння закономірностей процесу навчання. Справді, що являється предметом розгляду при характеристиці основ навчання? Оскільки навчання є взаємодією і взаємозв'язком трьох елементів навчання - діяльності вчителя, діяльності учня і змісту освіти, то психологічні основи навчання передбачають вияснення психологічного аспекту взаємодії вчителя, учня й змісту навчання. Без першого аспекту, тобто взаємодії вчителя (діяльності викладання) і учня (діяльності учіння), не може бути другого, тобто взаємодії учителя і змісту, так як у цьому випадку зміст освіти вчителю не потрібний. Без першого аспекту, тобто взаємодії учителя і учня, не може бути й організована зовні взаємодія учня і навчального матеріалу.
Курсова: МОВА ЯК ЗАСІБ СПІЛКУВАННЯ ТА ОСНОВА МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ

Важливим елементом людського співжиття взаємин є психічні контакти і спілкування. Потреба у контакті з подібними до себе існує й у тваринному світі, однак спілкування – це величезний дар, набуток суспільного буття людини. Завдяки спілкуванню людина пізнає світ, власну духовність, підтримує психологічний зв’язок з іншими людьми через масові засоби комунікації й безпосередні контакти на вулиці, у театрі й кіно.
Курсова: Дослідження творчої активності молодших школярів

Наполеон якось сказав, що розум і воля полководця повинні дорівнювати один одному, як дві сторони квадрата. У наш час не тільки від полководця потрібна така двухмірність, тому що з посиленням засобів впливу на навколишнє середовище, комунікацій особистий вплив людини на історію збільшвся. Однієї двухмірності явно обмаль. Величезні лиха відбулися з людством тільки тому, що чиясь воля виявилася сильніше, ніж розум чи навпаки розум - сильніше волі. А скільки нещасть трапилося через відсутність третього компонента - етики. Адже людина з розвиненою волею і розумом, але відсутньою етикою просто небезпечна!
Курсова: Роль гри в психічному розвитку дошкільника

Усі ми колись були дітьми, і напевно найясніші спогади і враження пов'язані в нас з іграми. Золотий час дитячих ігор короткий і його треба цінувати.
Курсова: Психологічна характеристика мислення в підлітковому віці

Пізнання навколишнього світу починається з відчуттів, сприймань і породжує людське мислення. Воно супроводжує усі розумові процеси людини. Саме мислення забезпечує нам можливість виходу за межі чуттєвого, розширює межі та глибину нашого пізнання, відображає суттєві зв'язки і відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого. За своєю природою ми розумні істоти, на цьому наголошував французький філософ Ж.Сартр: "Мої думки - це я сам. Ось чому я не можу спинитись! Я існую, бо я думаю, а не думати я не можу".

Курсова: Вибори 2004

  • Автор: refus
  • 17-03-2016, 17:57
Курсова: Вибори 2004

З 2000 року, з того часу, як з "плівками" героя України майора Мельниченка ознайомилася широка маса, зрозумілими стали всі хвороби авторитарного режиму Кучми і вся дріб'язковість його характеру. Те, про що раніше ми тільки здогадувалися, знайшло документально-фонетичне підтвердження. Але ніхто й подумати не міг, що, скажімо, така хвороба, як лицемірство, буде зведена в ранг державної політики.
Курсова: Управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел

Банківська система України сьогодні достатньо насичена депозитними ресурсами. Цінові методи боротьби за клієнта майже не використовуються, все більшої популярності набуває група нецінових методів, саме тому актуальним є дослідження управління залученням ресурсів банку з депозитних джерел.
Мета курсової роботи – теоретичне обґрунтування та розроблення системи заходів з залучення депозитних ресурсів банку.
Курсова: Інвестиційна політика України

У державі з командно-адміністративною економікою категорія «інвестиції» не мала місця ні в економічній теорії, ні у практиці. В останні роки це поняття почало зустрічатися в економічній літературі країн Східної Європи та СНД, що пояснюється зміною системи господарювання і переходом до ринкових відносин. Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає «вкладати». У минулому більшість авторів трактувала поняття «інвестиції» як сукупність затрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень у галузі народного господарства (виробничі фонди), тобто інвестиції помилково ототожнювались із поняттям «капітальні вкладення».
Розглянемо сучасне тлумачення категорії «інвестиції». Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року дає наступне визначення: інвестиції – всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибуток або досягається соціальний ефект.
Курсова робота  - Фінансовий облік розрахунків з бюджетом

Зміст
Вступ
Розділ 1. Порядок нарахування та сплати податків, зборів та платежів підприємства до бюджету
1.1. Податок на додану вартість
1.2. Податок з прибутку підприємств
1.3. Прибутковий податок з громадян
1.4. Збір на обов’язкове соціальне страхування і страхування на випадок безробіття
1.5. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування
1.6. Комунальний податок
1.7. Відрахування до інноваційного фонду
Розділ 2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік розрахунків з бюджетом
Розділ 3. Звітність по податках, зборах і платежах
Курсова: Види і облік утримань із заробітної плати, порядок виплати заробітної плати

Уривки
В Законі України «Про оплату праці» зазначається, що заробітна плата - це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
Розмір заробітної плати залежить від складності та умов виконаної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці та господарської діяльності підприємства.
Заробітна плата складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.
Основна заробітна плата - це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робіткинів та посадових окладів для службовців.
©2013 - 2016. Всі права застережено.
Страница сгенерирована за 0.053949 секунд